Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

 

akadalymentes
Ma 2024. 4. 16, kedd, Csongor napja van. Holnap Rudolf napja lesz.
Képzési alapelvek, feladatok
vissza

Képzési alapelveink, feladatok

Ø  Általános értelemben vett elvek:

 • Az egyén komplex személyiségfejlesztése.
 • Egyéni bánásmód alkalmazása.
 • Közösségi értékkialakítás.
 • Gyermekközpontú szemlélet.
 • A munka megbecsülése.
 • Tevékenykedtetésen alapuló nevelés.
 • Az iskola nyitottságának elve – a szegregáció enyhítése.

 

Ø  Speciális elvek:

 • A tanulók sérülésből fakadó sajátosságainak tekintetbevétele.
 • A meglévő pozitívumokra támaszkodás.
 • Esélyegyenlőség.
 • A másság elfogadása.
 • Önállóságra nevelés – a sérültségtől függő mértékben.

 

 Feladatok

Ø  Az iskoláztatás teljes tartamában - a szükségleteknek megfelelően - egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátást biztosítani.

Ø  Megfelelő tanulásszervezési formákkal, módokkal lehetővé tenni, hogy a tanórákon, a tanórán kívüli tevékenységben érvényesüljön a differenciált, egyénre szabott fejlesztés.

Ø  A követelmények teljesítéséhez legalább 2 éves időkeret biztosítása azok számára, akiknél az évfolyamra meghatározott követelmények teljesítése akadályozott.

Ø  Olyan tanulási környezetet, tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítani, amelyben a valóságról sokoldalú konkrét tapasztalatokat szerezhet, és a közvetlen vizsgálódásból kiindulva juthat el a tanuló az ismeretek képi, majd absztrakciós szintjéhez.

Ø  Sokoldalú szemléltetéssel, cselekvéssel biztosítani az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó készség és képességfejlesztést.

Ø  A szülők és iskola között olyan kapcsolat megteremtése, ahol a nevelési feladatok megvalósításában partnerként vesz részt a szülő.

Ø  A tanuló szükségletének, a szülők igényeinek megfelelően teljes ellátást biztosítani ügyelet, oktatás, étkeztetés, fejlesztő felkészítés napközi, tanulószobai ellátás, szakkörök tehetséggondozás tekintetében.

Ø  A tanítás - tanulás folyamatában a mindennapi élethez, gyakorlathoz kapcsolódva megértetni, elsajátíttatni, környezetünk védelmével összefüggő teendőket.

Ø  Feladatunk diákjainkat - lehetőségekhez mérten - bevonni, megtanítani iskolai életük szervezésére, kötelességeik felfogására jogaik gyakorlására.

Ø  Feladat a szülők folyamatos tájékoztatása a tanulók iskolai tevékenységéről, fejlődéséről, eredményeiről, lehetőségeikről.

Ø  Feladat a törvények és szabályozók szellemében a gyermekvédelmi tevékenység szervezése, működtetése, a szociális hátrányból eredő különbségek csökkentése.

Ø  Feladatunk, hogy tanulóinkat a társadalmi integrációhoz hozzásegítsük, szűkebb és tágabb környezetünket az elfogadásra ösztönözzük, többek között ismeretek, információk nyújtásával, nyitottsággal, közös programok szervezésével.

 


© 2014 Powered by WebSiter