Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

 

akadalymentes
Ma 2023. 12. 10, vasárnap, Judit napja van. Holnap Árpád napja lesz.
Iskolánk épülete, tantermek
vissza

Intézményünk 2004. december 20-án költözött jelenlegi helyére a Szent István király út 97. szám alatt álló épületbe. Az épület elnevezése: Bartók Béla Nevelési Központ. Benne helyet kapott intézményünk és a Haller J. Ált Iskola alsó tagozata. Az épületkomplexumot teljesen felújították (szerelvények, vezetékek, burkolatok, nyílászárók stb.), az igényeknek megfelelően átalakították, illetve hozzáépültek. A két iskola jól elkülöníthetően használja saját területét. Ennek megfelelően iskolánk a panelszerkezetes épületrész egészét - melyhez hozzáépültek -, valamint a régi téglaépület egy kis hányadát használja. Közös használatban van a tornaterem és az étterem, melyhez beosztást készítettünk a zökkenőmentes ellátás érdekében.

Tanulócsoportjaink elhelyezésére 18 tanterem, autista csoportunk számára pedig négy kisebb foglalkoztató szoba áll rendelkezésünkre.
A tantermek 25-26 m2-esek (kicsit kisebbek a kívánatosnál), világosak, 10‑12 tanuló elhelyezésére alkalmasak.
Egyszemélyes, kétszemélyes tanulóasztalok, padok, szekrények, falipolcok, ruhás szekrények helyet biztosítanak a tanulók felszerelésének, az oktatás eszközeinek.

A tantermek a délutáni napközis és tanulószobai foglalkozások színterei is.
A felszerelést az elhasználódás miatt igyekszünk folyamatosan cserélni, valamint a NAT ismeretköreihez biztosítottuk, illetve folyamatosan biztosítjuk az eszközöket: médiaismeret, élő idegen nyelv, informatika. A tanulásban akadályozottak alsó tagozatán, az értelmileg akadályozottak egész tagozatán, valamint a súlyosan halmozottan fogyatékos tanulók csoportjában állítható magasságú tanulói asztalokat és székeket használunk, alkalmazkodva a tanulók eltérő fizikai sajátosságaihoz. Utóbbi csoportban igyekszünk folyamatosan bővíteni a speciális bútorok, eszközök számát.

 

A foglalkoztatás egyéb termei, helyiségei

Tornaterem – 200 m2

A tornaterem egy héten két és fél napot áll rendelkezésünkre. A tornateremben elsősorban felső tagozatos tanulóinknak tartunk testnevelés órát, és ott tartjuk tömegsport és sportszakköri foglalkozásainkat.

Tornaszoba – 70 m2

Speciális tornaeszközökkel (WESCO eszközök) berendezett tornaszobánkban elsősorban az tanulásban akadályozott alsó tagozatos tanulók testnevelés óráit, az értelmileg akadályozott tanulók és óvodai csoportunk mozgásfejlesztő óráit tartjuk.

Kondicionáló terem – 50 m2

Egy nagyobb és egy kisebb teremből álló helyiségben kondicionáló eszközök, valamint két asztalitenisz asztal szolgálja a tanulók testmozgását, melyet testnevelés óra megtartására is használnunk kell, hiszen csak így tudjuk biztosítani minden tanulócsoportunk számára a heti három testnevelés órát.

Mozgásfejlesztő terem az autista tanulók számára – 40 m2

Autista tanulóink számára alakítottunk ki egy kis mozgásfejlesztő termet, melyet a nap bármely szakában igénybe vehetnek. Állapotukból fakadóan erre nagy gyakorisággal szükség van, nemcsak a fejlesztő munka érdekében, hanem az éppen rohamozó, rossz állapotban lévő gyermek elkülönítése, illetve mozgás általi lazítása, megnyugtatása érdekében.

Mozgásfejlesztő terem a korai fejlesztő munka számára– 40 m2

Speciális mozgásfejlesztő eszközökkel, játékokkal berendezett mozgásfejlesztő terem a korai fejlesztésben részt vevő csecsemők, kisgyerekek számára.

Műhely – 35 m2

Technikai jellegű tevékenységre, gyakorlati foglalkozás megtartására egy fiúműhely áll rendelkezésre, melyet speciális tantervünkből fakadóan nagy óraszámban veszünk igénybe. A fiúk műhelyterme szerszámokkal, gépekkel jól felszerelt. Itt helyeztük el két agyagkorongozónkat, valamint a kiégetésre alkalmas kemencénket, melyet fazekas szakkör keretében használnak tanulóink.

Konyha – 30 m2

Háztartási ismeretek tanítására alkalmas, háztartási gépekkel, eszközökkel ellátott, tágas jó elrendezésű terem, melyet szintén nagy óraszámban veszünk igénybe.

Kézműves műhely– 25 m2

Rendelkezésünkre áll egy kézműves műhely, ahol el tudjuk helyezni szövőkereteinket is. Így ez a terem a helyszíne a szövéstanításnak, de más kézművességek tanításának is (pl. gyöngyfűzés, gyöngyszövés, vesszőfonás, hímzés).

Informatika terem – könyvtár – 55 m2

Vegyes használatú helyiség, melyben a könyvtár és az informatika terem kapott helyet. Így vált jól kihasználttá a helyiség, hiszen nem tanítunk olyan magas óraszámban informatikát, hogy érdemes lenne külön terembe tenni a tevékenységet.
Könyvtár: az iskolai igényeket kielégítő könyvállományt könyvtárosunk igyekszik folyamatosan fejleszteni. A könyvtár berendezése megfelelő (nyitott könyvespolcok, asztalok, székek, számítógép a könyvtáros tanár használatára) és itt helyeztük el a tv, a videó készüléket, és DVD lejátszót is.
Informatika: 10 számítógép áll a tanulók rendelkezésére, melyet az informatikus kolléga folyamatosan karban tart, a szükségleteknek megfelelően fejleszt, bővít. A teremhez informatika szertár kapcsolódik. Az iskola számítógépein biztosított az ingyenes internet hozzáférés.

Logopédiai szoba – 8 m2

Megfelelően berendezett és felszerelt, tudatosan válogatott fejlesztő eszközeivel egyéni és kiscsoportos beszédjavító és beszédfejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas.

Zsibongó – nem áll rendelkezésünkre

Hiányzik az iskolai ünnepségek, csoportközi foglalkozások, (versenyek, vetélkedők) közös játékok, próbák, óraközi munkák lebonyolítására alkalmas zsibongó, vagy aula.

Kiszolgáló helyiségek

Tanári szoba
Tanári szobánk megfelelő méretű (55 m2), tágas, világos. Munkaasztalok, tároló-szekrények állnak a nevelők használatára. A tanáriban elhelyezett számítógép (internet hozzáféréssel) segíti az oktató-nevelőmunkára való felkészülést. A teakonyha sarok berendezése a felfrissülés szolgálatában áll.
Szertárak
Három szertár, két anyagraktár, beépített szekrények nyújtanak helyet az eszközök és anyagok megfelelő tárolására. A pincében szűkösen ugyan, de van helyünk a nem használatos iskolabútorok tárolására.
Személyzeti öltöző
A takarítószemélyzet számára megfelelő helyiség áll rendelkezésre az átöltözéshez, tisztálkodáshoz, a takarítóeszközök tárolásához.
Karbantartó műhely
A karbantartó műhelyben a karbantartáshoz szükséges gépek és eszközök a rendelkezésünkre állnak, a karbantartó munkatárs kulturált körülmények között végezheti munkáját.
Étkezés színhelye
A tízórait, uzsonnát a tanulók az osztálytermekben fogyasztják el. A pedagógiai asszisztensek, gyermekfelügyelők, pedagógusok felelőssége a kulturált étkezés feltételeinek biztosítása. Az ebéd lebonyolítása a többi intézménnyel közösen használt iskolai étteremben történik az órarend figyelembevételével készített ebédelési rend szerint. Itt, a kulturált étkezés mellett, gyakorolhatják a társas viselkedés, a kérés, köszönetnyilvánítás összes formáját.
Orvosi rendelő
Az intézményben kialakítottak egy orvosi rendelőt, melynek felszerelését az anyagi lehetőségekhez képest folyamatosan bővítjük. Iskolai védőnői szolgálat és iskolaorvosi rendelés biztosítja az egészségvédelmet.

Udvar
Az épület két oldalán tudjuk az udvart használni, mely a gyülekezés, a levegőzés, a szabadban végzett mozgás, játék, iskolai rendezvények, ünnepségek színtere.
Féltett kincsünk az udvari fajátszótér ahol a gyerekek, tanulók különféle eszközöket használhatnak ügyességük kipróbálására, mozgásuk fejlesztésére, s eltölthetik a pihenés idejét. A térkővel kirakott területen tudnak levegőzni és játszani, ha a füves udvarrész a rosszabb időjárás miatt nem használható.
A felsősöknek a focipálya, kosárlabda nyújt megunhatatlan szórakozást. 2009-ben sikerült tervünket megvalósítani, és a felsősök számára kialakítottunk egy kellemes pihenősarkot, ahol a szünetekben és a napközis játékidő alatt tölthetik az időt. Elkészült a nyári pavilon, melynek árnyat adó teteje alatt a padok, az asztal jó helyszíne lehet a beszélgetéseknek, társas játékoknak, de akár egy szabadban tartott tanórának is. Elkészültek a szabadtéri asztalitenisz asztalok, és sor került az udvari padok felújítására.


© 2014 Powered by WebSiter