Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

 

akadalymentes
Ma 2024. 5. 19, vasárnap, Ivó, Milán napja van. Holnap Bernát, Felícia napja lesz.
Készségfejlesztő iskola

Jellemző pedagógiai tevékenység

Az érzelmi élet, a társas kapcsolatok, a szociális érzékenység további fejlesztése. Az általános iskolai képzés során megszerzett ismeretek szinten tartása, további bővítése mellett a praktikus tevékenységek végzésére, életviteli és gyakorlati ismeretek elsajátíttatására törekszünk. A munkavégzés képességének alakítása, képességek szerinti fejlesztése, előkészület egy – egy termelőmunka-tevékenység elsajátítására.

A cél elsősorban az ismeretek megerősítése, szintetizálása, a tudáselemek rendszerbe illesztése, alkalmazása, a védő-irányító, de az önálló személyiséget is kibontakoztató fejlesztés.

Az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását nyújtó szakképzési évfolyamok száma kettő. A cél olyan ismeretek és készségek elsajátítása, amelyek elősegítik, hogy a tanulók az iskoláskort követően önmagukat minél jobban el tudják látni, környezetükben képesek legyenek tájékozódni és tevékenykedni, képességeikhez mérten munkavállalóvá válni.

Képzéseink:

  •  Kézi szőnyegszövés
  •  Háztartástan

A szakasz végére:

Ø  legyen képes elfogadható kommunikációra közvetlen környezetével, fogadja el társai és nevelői véleményét, kérését,

Ø  próbáljon túlzásoktól mentes viselkedést tanúsítani (érzelmi reakció, táplálkozás, káros szenvedélyek),

Ø  legyen képes néhány olyan tevékenységet végezni, amivel hasznosan töltheti szabadidejét,

Ø  legyen képes az önkiszolgálási tevékenységeket önállóan végezni,

Ø  alakuljon ki a testi higiéné igénye, legyen képes önálló tisztálkodásra,

Ø  ismerje meg az általuk választható munkalehetőségeket,

Ø  törekedjenek a munkahelyi viselkedés szabályainak betartására.

Tantárgyi követelmények teljesítése

A fejlesztés középpontjában olyan képességek kialakítása áll, amelyek elősegítik, hogy:

  • a tanulók az iskoláskort követően önmagukat minél jobban el tudják látni,
  • környezetükben képesek legyenek tájékozódni és tevékenykedni,
  • fejlődjenek szociális és kommunikációs képességeik, megfelelően tudják azokat használni,
  • ismerjék meg közvetlen tárgyi és személyi környezetüket, és képesek legyenek azt alakítani is.

Mindezekben céltudatra és az egyéni sajátosságaihoz alkalmazott önállóságra tegyenek szert, képes legyen az önálló döntéshozatalra.                                                    


© 2014 Powered by WebSiter