Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

 

akadalymentes
Ma 2024. 5. 19, vasárnap, Ivó, Milán napja van. Holnap Bernát, Felícia napja lesz.
Iskolatörténet
vissza

A Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a Győri Tankerületi Központ gyógypedagógiai nevelési–oktatási intézménye, mely 2001-ben ünnepelte fennállásának fél évszázados évfordulóját.

Az első ún. kisegítő osztályt a 40-es és 50-es évek határán Horváth Frigyes alapította a sérült gyerekek számára, aki a szombathelyi vakok intézetéből érkezett városunkba. Kezdetben kettő, majd négy tanteremben folyt tanítás a mosoni és az óvári városrészben, kb. 50 tanulóval. 1952-ben megszűnt ez a kettéosztottság, és az óvári városrészen három tantermet kaptak a tanulók. Mivel a rászoruló gyermekek száma egyre növekedett, 1961-ben önálló épületbe költözött az ún. kisegítő iskola, mely egy telken helyezkedett el a 2. sz. Általános Iskolával. Ez az épület egy elhanyagolt gazdasági melléképület volt, ahol a tárgyi feltételek nagyon szegényesek, a pedagógusok azonban lelkesek és elkötelezettek voltak a fogyatékos gyermekek ügye iránt. Tisztelettel emlékezünk Hencz Géza igazgatóra, Sidó Ilona, Dr Szajkóné Timaffy Magdolna, Téglás Ferencné, Rozenits Mária és Papp György tanítókra.

1984-ben véget ért ez a nehéz korszak. A 2. sz. Általános Iskola elköltözött a főépületből, melyet felújítottak és bővítettek. Így 9 tanteremből álló, akkor korszerűnek minősülő iskolaépületet kapott a gyógypedagógiai nevelés – oktatás.
Mivel egyre nagyobb szükséglet mutatkozott a speciális oktatást igénylő vidéki gyermekek fogadására, 1986-ban az elnéptelenedett általános iskolai diákotthont az iskolához csatolták. A diákotthonban azok a vidéki gyerekek kaptak elhelyezést hétfőtől péntekig, akik – sérültségük miatt – önállóan nem tudtak naponta bejárni az iskolába.

A korszerűbb körülmények között egyre átgondoltabb, érettebb lett a nevelő – oktató munka is. A tartalmi munka javítása érdekében 1987-től, a kezdő szakasz kivételével, bevezettük a tantárgycsoportos oktatást, amely jelenleg is működik. Sajnos a szaktantermi hátteret – objektív okok miatt – nem sikerült kialakítani.

Hosszú ideig nagy gondot jelentett a nyolcadik osztályt befejezett tanulók továbbtanulása. A Művelődési Minisztérium támogatásával 1989-ben két évfolyamos speciális szakiskolai osztály létesült a városban, a Hunyadi Mátyás Szakmunkásképző Intézetben. Így lehetségessé vált a sérült gyerekek továbbtanulása, szakmaszerzése.

1991-ben az iskola felvette Éltes Mátyás, a neves magyar gyógypedagógus nevét.
Az elmúlt bő egy évtized alatt az iskola által ellátott feladatok – az elvárásoknak és az igényeknek megfelelően – megszaporodtak. 1992-ben megkezdődött a korai fejlesztő munka, azaz, a 0–6 éves korú testi, érzékszervi, értelmi, beszéd, mozgás, illetve más fogyatékossággal bíró gyermekek fejlesztése. Szintén 1992-ben – szülői kezdeményezésre – jött létre az értelmileg akadályozott tanulók számára az ún. foglalkoztató csoport. 1994-től – ugyancsak szülői kezdeményezésre – működik az autista gyerekeket ellátó csoport.

1996-ban a kollégiumként funkcionáló épületet – melyben tanulócsoportok is működtek – el kellett hagyni. A Hunyadi Mátyás Szakmunkásképző Intézettel közösen használt diákotthonba költöztek a kollégisták, a tanulócsoportok azonban nem kaptak itt elhelyezést. Az azóta eltelt időszakban 4–5 tanulócsoport a város különböző intézményeiben megüresedő termekben kapott helyet. A többszörös megosztottság nehezítette a nevelő–oktató munkát, a működést, de minden pedagógus és alkalmazott azon igyekezett, hogy ez ne hátráltassa a gyerekek fejlődését.

Az eltelt több, mint ötven év alatt az iskolának számos hagyománya alakult ki (Éltes Nap, közös ünnepek, ünnepélyek stb.), kapcsolatai egyre szerteágazóbbak, tartalmasabbak lettek. Aktív résztvevője volt a speciális intézmények számára szervezett programoknak, eredményes szereplője a tanulmányi és egyéb versenyeknek. A pedagógusok és segítőik lelkiismeretes, hozzáértő munkáját bizonyítja a gyerekek fejlődése, a sikeres megyei és országos versenyeredmények.

Intézményünk 2004. december 20-án új helyre költözött. Felújítottak számunkra egy olyan iskolaépületet, melyben az általános iskolai oktatás számottevően lecsökkent. Így az épületkomplexumban helyet kapott egy általános iskolai tagiskola (Haller Iskola), a Nevelési Tanácsadó valamint az Éltes Iskola. Az épületet bővítették is, melynek következtében a korai fejlesztés feladatát kivéve, minden tanulócsoportunk elhelyezését biztosítani tudtuk. A korai fejlesztés helyszínét a közeli óvodában biztosították számunkra. Új kiszolgálóhelyiségek (sportöltözők, szertárak, raktárak), valamint könyvtár és informatika terem, jól felszerelt lánykonyha, fiúműhely, külön tornaszoba, konditerem, mozgásfejlesztő terem az autista tanulók számára és irodák is a rendelkezésünkre állnak. Az általános iskolai tagiskolával közösen használjuk az éttermet és a tornatermet. Az udvaron sportpályát és játszóteret is használhatunk. Mindezek következtében lényegesen javultak az oktató-nevelőmunka feltételei, így lehetőségünk van tevékenységünk színvonalának további emelésére.

Szakmai fejlesztésekre is sor került az elmúlt években. Az értelmileg akadályozottak tagozatán 12 évfolyamosra bővítettük a nevelést-oktatást, tanulóink a 11-12. évfolyamon háztartástant és szövést tanulhatnak. Ezzel további két évvel, szükség esetén pedig még két évvel meghosszabbíthatjuk a tanulók oktatási rendszerben eltöltött idejét. Ennek nagy jelentősége van neveltjeink és családjaik életében, hiszen tanulóink középsúlyos értelmi fogyatékosként állandó felügyeletre szorulnak, amit családjaik csak úgy tudnak biztosítani, ha valamelyik szülő feladja munkahelyét. A meghosszabbított fejlesztési idő megakadályozza leépülésüket, a tanult szakmák pedig jobban felkészíti őket a felnőtt életre, illetve lehetőséget jelentenek számukra az önállóbb életvitelhez.

2005. októberében egységes gyógypedagógiai módszertani intézménnyé alakultunk. Ezzel bővült feladatkörünk, mely felelősség és lehetőség is egyben. Módszertani intézményként lehetőséget kaptunk arra, hogy az integráció folyamatának „gazdái” legyünk, vagyis gyógypedagógusaink gondozzák, ha kell, irányítsák a folyamatot. Szakmai módszertani továbbképzéseket, szakmai tanácsadást végezhetünk és utazó gyógypedagógusi szolgálat működtetésével segíthetjük az integrált gyermekeket, tanulókat, illetve nevelőiket.

2006. szeptemberében megkezdte működését gyógypedagógiai óvodai csoportunk, ahol értelmileg akadályozott, autista, halmozottan fogyatékos gyermekeket látunk el. Az óvodai fejlesztő munka célja, hogy ellássa azokat az óvodáskorú, sajátos nevelési igényű kisgyermekeket, akiknek integrációja nem megvalósítható teljes időben, intenzív, hatékony fejlesztése szeparált csoportban biztosítható.

2007-ben korai fejlesztő feladatellátásunkat is sikerült beköltöztetünk az iskola székhelyére. Korai fejlesztő szoba, mozgásfejlesztő terem és szülői váró kialakításával próbáltunk megfelelő körülményeket teremteni a fejlesztő munkához.

2008. szeptember elsejével kezdte meg működését fejlesztő iskolai csoportunk a súlyosan halmozottan fogyatékos tanulók számára. A fejlesztő munka egy csoportban zajlik, egyéni fejlesztés formájában, melynek része a kommunikáció/beszédfejlesztés, mozgásfejlesztés, testi higiéné, táplálkozás, játék és pihenés.
Továbbra is ellátjuk azokat a súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulókat otthonukban, akik állapotuk súlyossága miatt nem tudnak részt venni az iskolai nevelésben-oktatásban.

Az eltelt több mint ötven év alatt az iskolának számos hagyománya alakult ki (Éltes Nap, közös ünnepek, ünnepélyek stb.), kapcsolatai egyre szerteágazóbbak, tartalmasabbak lettek. Aktív résztvevője volt a speciális intézmények számára szervezett programoknak, eredményes szereplője a tanulmányi és egyéb versenyeknek. A pedagógusok és segítőik lelkiismeretes, hozzáértő munkáját bizonyítja a gyerekek fejlődése, a sikeres megyei és országos versenyeredmények.


© 2014 Powered by WebSiter