Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

 

akadalymentes
Ma 2024. 5. 19, vasárnap, Ivó, Milán napja van. Holnap Bernát, Felícia napja lesz.
Szakmai munkaközösségek
vissza

Intézményünkben öt munkaközösség működik:

I. Tanulásban akadályozott tanulók alsó tagozatán dolgozó nevelők (pedagógusok, pedagógiai munkát közvetlenül segítők) munkaközössége

szakterülete: A tanulásban akadályozott alsó tagozatos tanulók nevelése-oktatása.

II. Tanulásban akadályozott tanulók felső tagozatán dolgozó nevelők (pedagógusok, pedagógiai munkát közvetlenül segítők) munkaközössége

szakterülete: A tanulásban akadályozott felső tagozatos tanulók nevelése-oktatása.

III. Értelmileg akadályozott óvodás gyermekek, iskolás tanulók, mozgásnevelésben, logopédiai fejlesztésben dolgozó nevelők (pedagógusok, pedagógiai munkát közvetlenül segítők) munkaközössége

szakterülete: Az értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók nevelése-oktatása.

IV. Autista és autisztikus tanulók tagozatán dolgozó nevelők (pedagógusok, pedagógiai munkát közvetlenül segítők) munkaközössége

szakterülete: Az autista és autisztikus tanulók nevelésével-oktatásával kapcsolatos feladatok.

V. Utazó gyógypedagógusok munkaközössége

szakterülete: sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása a többségi intézményekben

A szakmai munkaközösség tagjai tanévenként saját szakmai tevékenységük irányítására, koordinálására kimagasló felkészültségű és jól szervező munkaközösség vezetőt választanak. A munkaközösség vezetőt az intézményvezető bízza meg feladatainak ellátásával. A munkaközösség vezetője képviseli a szakmai munkaközösséget az intézmény vezetősége felé, és az iskolán kívül. Állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait, tájékoztatja őket az értekezletek szakmai napirendi pontjairól.

A szakmai munkaközösségek tevékenysége

 • Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, minőségét.
 • Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével.
 • Az intézmény vezetője a munkaközösség-vezetőket legalább évi gyakorisággal beszámoltatja.
 • A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.
 • Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat; a fakultációs irányok megválasztásában alkotó módon részt vesznek, véleményt mondanak az emelt szintű osztályok tantervének kialakításakor.
 • Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a megyei és országos versenyeket (saját hirdetésű megyei versenyként háziversenyeket szerveznek tanulóink tudásának fejlesztése céljából.
 • Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét.
 • Szervezik a pedagógusok továbbképzését.
 • Véleményezik a pedagógus álláshelyek pályázati anyagát.
 • Összeállítják az intézmény számára az osztályozó vizsgák, írásbeli tételsorait, ezeket fejlesztik és értékelik.
 • Javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására.
 • Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget;
 • Az intézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakos pedagógus mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját, tapasztalatairól negyedévente referál az intézmény vezetőinek.
 • Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját támogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését.

© 2014 Powered by WebSiter